fbpx

Cine suntem

Suntem un lanț local de benzinarii și servicii din București si zonele adiacente, ce oferim clienților nostrii carburanti și servicii de cea mai buna calitate la cel mai mic preț posibil.

În acest stadiu de dezvoltare operăm opt benzinarii, dar cu ceva în plus:  din 2017, fiecare stație pe care o inaugurăm are un design unic, innovator, nefrashizat și perfect adaptat spațiului social urban în care funcționează.  Alăturând  și servicii excepționale, am reușit astfel să creăm o experiență unică pe care clienții noștri o apreciază foarte tare.

 

Unicitate prin Diversitate

Misiune

Ne propunem să redefinim și să inovăm continuu relațiile calitative precare dintre furnizorii de servicii și clienții acestora specifici, să susținem inovația per se, să anticipam schimbările sistemice care se produc  la nivelul societății, să anticipăm și să ne adaptăm procesului de tranziție de la o economie de consum la una bazată pe principiile sustenabilității, pe respectul pentru mediu și  pentru o societate civilă educată, coerentă, modernă, integrată organic în acesta.
Considerăm extrem de importantă contribuția noastră  activă la regenerarea metabolismului urban din care facem parte, contribuție ce trebuie să fie dinamică, creativă, adaptativă la context și nevoile pieței. Încercăm astfel ca aportul să fie organic și inovativ, pentru a putea aduce elemente noi, specifice, într-o piață considerată imobilă și tradiționalistă, iar misiunea noastră, în acest context, este aceea de a genera excelența în aceste procese, de a disemina în piață, politici de bune practici și de a inspira și invita pe toți ceilalți la depășirea propriilor limitări și tipare specifice.
Credem, considerăm că este de o importanță capitală respectul față de mediul înconjurător, fața de ecosistemele sustenabile în virtutea cărora evoluăm și, de asemenea, investiția în procesele de educare permanentă, atât a profesioniștilor aflați în organizația noastră, cât și a partenerilor și clienților noștri și în procesele de restructurare și adaptare continuă la noile contexte impredictibile în care evoluăm la nivel de organizație.
In mod natural, toate acestea ne-au apropiat și mai tare de clienții și partenerii noștii, de comunitatea în cadrul căreia evoluam la nivel profesional, iar politica noastră de a genera continuu plus valoare dincolo de granițele businessului nostru specific, declanșează un ecou emoționant în comunitatea în care, și care ne-a integrat. Susținem comunitatea locală, investim în educația de excelență, a copiilor cu abilități înalte, în esență, definim succesul companiei prin impactul pe care acțiunile noastre îl generează în mediul social integrator.
Credem în generarea de politici interne sustenabile care să susțină mobilitatea structural-organizațională, fluiditatea și flexibilitatea acesteia la orice tip de context, acestea țin de misiunea pe care ne-am asumat-o cu coerență și responsabilitate.

Viziune

Unicitatea prin Diversitate este viziunea noastră, considerăm că aceasta se atinge doar înțelegând și asumându-ne profund rolul în cadrul metabolismului  economic și social comunitar, din care facem parte integrantă, păstrarea acestui echilibru organic între identitate și integrare asumată într-un fenomen mult mai larg si mai complex, implică mobilitate, foresight, viziune integrativă, înțelegerea caracteristicilor și calităților sistemelor în care ne integrăm, înțelegere fenomenologică și contextuală simultană.
La nivel practic, ne propunem să abordăm inovativ, unic, fiecare proces în parte, un exemplu sistemic fiind strategia noastră de a genera spații de servicii non repetitive, atât la nivel de proces arhitectural, de design interior specific, cât și din perspectiva serviciilor aferente fiecăruia.
Ne-am propus să eliminăm redundanțele din procesele ce implică creativitate și mobilitate decizională, în consecință, fiecare întâlnire cu spațiile noastre, generează o experiență unică, ireplicabilă, de natură să eleveze nivelul de percepție și înțelegere a acestei experiențe specifice și a spațiului arhitectural, ca parte din experiența reală, a fiecarui client și partener, în egală măsură.
Personalizarea proceselor și serviciilor, susținerea comunității antreprenoriale locale prin promovarea produselor acestora în spațiile noastre comerciale, invitația lansată acestora de a crește împreună, unici, fiecare dintre noi,  în diversitatea acestui ecosistem, toate acestea, și nu numai, fac parte din criteriile de excelență pe care ni le propunem în relațiile calitative generate de-a lungul timpului.
Organicitatea proceselor, gradul de adaptabilitate și nivelul de creativitate al acestora, non-linearitatea, gradul de nou și inovativ, sunt indicativi cheie care ne confirmă că aceasta viziune este într-o continuă redefinire, fără însă să își piardă elementele inițiale, identitare, din care s-a constituit.
De la Unicitate, ca și calitate, am ajuns la „Unici”, care este, prin definiție, un proces. Asumarea procesului de aducere împreună, fără a se pierde esența calitativă specifică, ne este caracteristică și definitorie, ținând de identitatea noastră ca organizație.

Personalizarea proceselor și serviciilor, susținerea comunității antreprenoriale locale prin promovarea produselor acestora în spațiile noastre comerciale, invitația lansată acestora de a crește împreună, unici, fiecare dintre noi,  în diversitatea acestui ecosistem, toate acestea, și nu numai, fac parte din criteriile de excelență pe care ni le propunem în relațiile calitative generate de-a lungul timpului.

 

Valori

Echilibrul și mobilitatea, creativitatea, sustenabilitatea, grija și atenția fată de ceilalți și fată de mediu, preocuparea constantă față de procesele de educare continuă, eliminarea redundanțelor și incoerențelor procesuale, sunt câteva dintre valorile care ne definesc și în virtutea cărora acționăm.
Unicitatea este un fenomen complex, ce implică o multitudine de calități esențiale, fără de care, este foarte ușor să te dizolvi într-un context nivelant și uniformizant, ce anulează  însăși esența subtilă a unui demers sau proces esențial și definitoriu.
Intr-o piața dominată de giganți  economici ce zdrobesc identitățile și particularitățile organizaționale ale unor companii de nișă, am ales să ne definim și mai specific, și mai atenți la generarea de politici și strategii calitative, și  la selectarea și  evaluarea coerentă a tuturor partenerilor si colaboratorilor noști.

Aceasta este încă una din valorile in care credem, pe care ni le-am asumat conștient. Responsabilitatea față de identitatea și specificul nostru, indiferent de context, respectul pentru unicitate,  calități definitorii, valoare intrinsecă, ne determină să ne păstrăm gradul de atenție, focalizare și conectare, ce ne definesc prin excelență.